contact@afeo.org.vn +84 988160510

Tổ chức Hành động vì Môi trường (tên tiếng Anh: Actions for Environment Organization, tên viết tắt: AFEO) là tổ chức phi chính phủ của Việt nam, được thành lập nhằm thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, truyền thông, nghiên cứu về môi trường và phát triển bền vững. Một phần quan trọng khác trong nhiệm vụ của chúng tôi đó là thực hiện các hoạt động xã hội, thúc đẩy các hoạt động nhằm hướng tới sự phát triển bền vững của xã hội, trong đó chú ý tới sự phát triển của mỗi cá nhân.

Các dự án tiêu biểu đã và đang được thực hiện bởi AFEO

Phát triển các nhóm cộng đồng

Hỗ trợ thành lập và phát triển thành các câu lạc bộ cho các nhóm như học sinh, sinh viên, phụ nữ, cộng đồng dân cư để cùng hoạt động trong lĩnh vực tìm hiểu, tuyên truyền và hành động để bảo vệ môi trường.

Tập huấn - Đào tạo

Các hoạt động tập huấn, đào tạo chuyên sâu về các vấn đề môi trường cho các nhóm đối tượng khác nhau.

Mạng lưới Điểm đến xanh

Dự án được phát triển dưới sự tài trợ của EPLC - UNDP năm 2010 hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và người tiêu dùng về việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường; đồng thời thúc đẩy việc sản xuất và tiêu thụ những sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường đó. Chương trình là cầu nối hai chiều giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, hứa hẹn trở thành một mạng lưới xanh đáng tin cậy của cộng đồng có trách nhiệm với môi trường.

Dịch vụ môi trường phát triển cộng đồng

Các dịch vụ tư vấn, triển khai về môi trường và phát triển bền vững nhằm hỗ trợ cho cộng đồng địa phương gặp khó khăn, những đối tượng dễ bị tổn thương về môi trường. Các hoạt động như xử lý môi trường, phát triển sinh kế cho cộng đồng nghèo, ....

Nhãn sinh thái

– Phổ biến, nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng về nhãn sinh thái và sản phẩm thân thiện với môi trường. Thúc đẩy, tạo thói quen cho người tiêu dùng sử dụng sản phẩm có nguồn gốc xuất sứ được cấp phép, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường

– Liên kết, thúc đẩy, hỗ trợ các đơn vị, tổ chức dán nhãn sinh thái.

Thời gian thực hiện: 2010 Địa điểm: Thành phố Hà Nội Đối tượng: Học sinh, sinh viên và trẻ...
Nằm trong dự án “Nâng cao năng lực về biến đổi khí hậu cho các Tổ chức Xã hội...
Trong 2 ngày 20 và 27/2/2011 Các thành viên của Tổ chức Hành động vì môi trường (VACNE) được...
Một số hình ảnh hoạtđộng trong khuôn khổ dự án “YSEALI- CHO NHỮNG MÁI TRƯỜNG XANH” nằm trong mạng...
Thời gian thực hiện: từ tháng 6/2011 Địa điểm thực hiện: Thành phố Hà Nội Đơn vị thực hiện:...

Share This: