Home about project menu-web_04 News News News
Giới thiệu AFEO

logo của AFEO

Tổ chức Hành động vì Môi trường (tên tiếng Anh: Actions for Environment Organization, tên viết tắt: AFEO) là tổ chức phi chính phủ của Việt nam, được thành lập nhằm thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, truyền thông, nghiên cứu về môi trường và phát triển bền vững. Một phần quan trọng khác trong nhiệm vụ của chúng tôi đó là thực hiện các hoạt động xã hội, thúc đẩy các hoạt động nhằm hướng tới sự phát triển bền vững của xã hội, trong đó chú ý tới sự phát triển của mỗi cá nhân.

Hình: Logo của AFEO

 

Chương trình - Sự kiện
AFEO thực hiện khảo sát nhận thức nhãn sinh thái : Nhãn sinh thái là chương trình nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và doanh nghiệp trong việc tiêu dùng bền vững, từ đó giảm thiểu những tác động có hại tới môi trường do các hành vi tiêu dùng của con người do Tổ chức Hành động vì Môi trường - AFEO (trực thuộc Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam) thực hiện. | 13 Mar 2015


AFEO tham gia phát túi thân thiện môi trường cho người tiêu dùng tại Hà Nội

Ngày không khói xe 2012 - Khám phá Hà Nội

Ngày không khói xe 2012

Tết xanh - Ông táo ghét nylon

Tập huấn khảo sát dự án "Hà nội nói không với túi nilon"

Nhóm TNV quốc tế của AFEO hỗ trợ ngôn ngữ cho cán bộ Bảo tàng Rừng Việt nam

Tập huấn kĩ năng lồng ghép giáo dục môi trường cho tình nguyện viên

Giáo dục môi trường tại trường Nam Thành Công

Du lịch tháng 10 - hình ảnh hoạt động về làng diều

Du lịch xanh tháng 10: LÀM DIỀU và CHƠI DIỀU – Kí ức tuổi thơ và văn hóa dân tộc


  
GIỚI THIỆU:

CHƯƠNG TRÌNH, SỰ KIỆN
CÁC HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN

CƠ HỘI HỢP TÁC
DÀNH CHO TÌNH NGUYỆN VIÊN
 

© Bản quyền 2010 thuộc về Tổ chức Hành động vì Môi trường - www.afeo.org.vn - Thiết kế bởi GOLDEN DOLPHIN brand solution Untitled Document