Chương trình Tặng quần áo ấm và dụng cụ học tập cho các em học sinh tại Xuân Sơn, Phú Thọ

Địa điểm: Vườn Quốc Gia Xuân Sơn, Phú Thọ Thời gian: 12/2009 Đối tượng: Các em học sinh tiểu học đang sống trong vùng lõi của Vườn quốc gia có hoàn cảnh khó khăn số lượng TNV tham gia: 20 Read More …

Dự án: “Thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm thân thiện môi trường trong giới trẻ”

Chương trình Ngày Sáng Tạo Việt Nam[1] (VID) năm 2010 do Ngân hàng Thế giới phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đồng tổ chức. Chương trình Read More …