contact@afeo.org.vn +84 988160510
19 Tháng Mười, 2016
9 Bình luận

Tổ chức Hành động vì Môi trường – AFEO là tổ chức phi chính phủ của Việt Nam được thành lập từ năm 2009 dưới sự bảo trợ của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam (VACNE) nhằm thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, truyền thông, nghiên cứu về môi trường

20 Tháng Tư, 2016
3 Bình luận

Dự án tại điểm trường thứ 3 – cũng là đánh dấu dự án đợt 1 kết thúc- đang trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị cuối cùng trước khi chính thức diễn ra vào ngày 24/4/2016 tại trường THCS Cúc Phương, Nho Quan, Ninh Bình. Sự thành công ở 2 điểm trường đầu tiên

7 Tháng Tư, 2016
5 Bình luận

This is part of the cross-country environmental work network called “GRAIN FOR GREEN ASEAN” initiated by fellows from four countries (Indonesia, Laos, Thailands and Vietnam). In Vietnam, the first launch in 2016 has taken place from January to April in 3 schools in Nho Quan district, Ninh Binh province. It aims at raising awareness of