contact@afeo.org.vn +84 988160510

Tổ chức Hành động vì Môi trường (tên tiếng Anh: Actions for Environment Organization, tên viết tắt: AFEO) là tổ chức phi chính phủ của Việt nam, được thành lập nhằm thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, truyền thông, nghiên cứu về môi trường và phát triển bền vững. Một phần quan trọng khác trong nhiệm vụ của chúng tôi đó là thực hiện các hoạt động xã hội, thúc đẩy các hoạt động nhằm hướng tới sự phát triển bền vững của xã hội, trong đó chú ý tới sự phát triển của mỗi cá nhân.

Các Dự án/Chương trình tiêu biểu đã và đang được thực hiện bởi AFEO

Phát triển các nhóm cộng đồng

Một trong những sự quan tâm của Tổ chức Hành động vì môi trường đó là các hoạt động nhằm nâng cao năng lực cho những nhóm cộng đồng khác nhau thông qua các chương trình/dự án tình nguyện, hỗ trợ phát triển.
Các nhóm như học sinh, sinh viên, phụ nữ, ... được xem xét, hỗ trợ các hoạt động giáo dục, học tập, khác nhau để nâng cao kiến thức, kỹ năng thực tế của bản thân.

Tập huấn - Đào tạo

AFEO có các chuyên gia có kinh nghiệm tổ chức các hoạt động tập huấn, đào tạo chuyên sâu về các vấn đề môi trường cho các nhóm đối tượng khác nhau như về giáo dục môi trường, xây dựng hương ước làng/xã về môi trường, xây dựng lối sống thân thiện môi trường, ...

Mạng lưới Điểm đến xanh

Được phát triển từ Dự án Mạng lưới điểm đến xanh dưới sự tài trợ của EPLC - UNDP năm 2010, Chương trình hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và người tiêu dùng về việc sử dụng các sản phẩm, dịch vụ thân thiện môi trường; đồng thời thúc đẩy việc sản xuất và tiêu thụ những sản phẩm, dịch vụ thân thiện với môi trường đó. Chương trình là cầu nối hai chiều giữa doanh nghiệp và người tiêu dùng, hứa hẹn trở thành một mạng lưới xanh đáng tin cậy của cộng đồng có trách nhiệm với môi trường.

Trách nhiệm xã hội của Doanh nghiệp về môi trường

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp đối với các vấn đề môi trường là đóng góp của doanh nghiệp đó cho các hoạt động bảo vệ môi trường, phát triển bền vững của cộng đồng như các mô hình xử lý chất thải, các mô hình nước sạch, các mô hình sinh kế cho cộng đồng, ...
AFEO thực hiện các dịch vụ tư vấn, triển khai các mô hình như xử lý môi trường, phát triển sinh kế cho cộng đồng nghèo, .... dưới sự hỗ trợ/đóng góp về kinh phí, nhân lực của các doanh nghiệp

Nhãn sinh thái

Nhãn sinh thái là một loại nhãn được cấp cho những sản phẩm thoả mãn một số tiêu chí nhất định do một cơ quan chính phủ hoặc một tổ chức được chính phủ uỷ nhiệm đề ra. Các tiêu chí này tương đối toàn diện nhằm đánh giá tác động đối với môi trường trong những giai đoạn khác nhau của chu kỳ sản phẩm: từ giai đoạn sơ chế, chế biến, gia công, đóng gói, phân phối, sử dụng cho đến khi bị vứt bỏ (WTO - WB).
Chương trình Nhãn sinh thái được AFEO thực hiện nhằm:
– Phổ biến, nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng về nhãn sinh thái và sản phẩm thân thiện với môi trường.
- Thúc đẩy, tạo thói quen cho người tiêu dùng sử dụng sản phẩm có nguồn gốc xuất sứ được cấp phép, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường
– Liên kết, thúc đẩy, hỗ trợ các đơn vị, tổ chức dán nhãn sinh thái.

Tổ chức Hành động vì môi trường – AFEO là tổ chức phi chính phủ của...
Khóa học đặt dưới sự bảo trợ của Đại Sứ Quán Hoa Kì tại Hà Nội, sự đồng hành...
Dự án tại điểm trường thứ 3 – cũng là đánh dấu dự án đợt 1 kết thúc- đang...
This is part of the cross-country environmental work network called “GRAIN FOR GREEN ASEAN” initiated by fellows from four...
Nhằm hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái đất 2016, tổ chức Hành động vì Môi trường (AFEO) – trực...
Cơ hội cho các bạn từ 18 – 30 tuổi từ Singapore   START YOUR JOURNEY WITH THE YOUNG...

Share This: