contact@afeo.org.vn +84 988160510

Mạng Lưới điểm đến xanh

15 Tháng Mười Hai, 2014
2 Bình luận

Các vấn đề về môi trường sống đang ngày càng biến đổi một cách nhanh chóng và tác động sâu sắc tới cuộc sống của không chỉ con người mà cả các loài sinh vật khác trên Trái đất. Theo báo cáo của Liên hợp quốc, nguyên nhân của biến đổi khí hậu 90% do