contact@afeo.org.vn +84 988160510

Nghiên cứu

13 Tháng Năm, 2015
1 phản hồi

Nhãn sinh thái là chương trình nhằm nâng cao nhận thức của người tiêu dùng và doanh nghiệp trong việc tiêu dùng bền vững, từ đó giảm thiểu những tác động có hại tới môi trường do các hành vi tiêu dùng của con người do Tổ chức Hành động vì Môi trường – AFEO

3 Tháng Bảy, 2009
1 phản hồi

Thế giới đang phải đối mặt với rất nhiều những khó khăn cả về kinh tế, xã hội và môi trường. Nền kinh tế đang trong thời kỳ suy thoái, môi trường bị ô nhiễm nặng nề, các nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt, dân số không ngừng tăng lên… Tất cả đòi hỏi