contact@afeo.org.vn +84 988160510
15 Tháng Mười, 2018
Không có phản hồi

Tổ chức Hành động vì môi trường – AFEO là tổ chức phi chính phủ của Việt Nam, thành lập dưới sự bảo trợ của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam. Từ tháng 8/2018, AFEO thực hiện chương trình câu lạc bộ tiếng Anh cộng đồng cho các

22 Tháng Tám, 2016
4 Bình luận

Khóa học đặt dưới sự bảo trợ của Đại Sứ Quán Hoa Kì tại Hà Nội, sự đồng hành  của Tổ Chức Hành Động vì Môi Trường AFEO và dự án môi trường YSEALI- Cho Những Mái Trường Xanh , với mục tiêu mang đến cho các bạn sinh viên trên địa bàn Hà Nội

20 Tháng Tư, 2016
6 Bình luận

Dự án tại điểm trường thứ 3 – cũng là đánh dấu dự án đợt 1 kết thúc- đang trong giai đoạn gấp rút chuẩn bị cuối cùng trước khi chính thức diễn ra vào ngày 24/4/2016 tại trường THCS Cúc Phương, Nho Quan, Ninh Bình. Sự thành công ở 2 điểm trường đầu tiên

7 Tháng Tư, 2016
7 Bình luận

This is part of the cross-country environmental work network called “GRAIN FOR GREEN ASEAN” initiated by fellows from four countries (Indonesia, Laos, Thailands and Vietnam). In Vietnam, the first launch in 2016 has taken place from January to April in 3 schools in Nho Quan district, Ninh Binh province. It aims at raising awareness of