contact@afeo.org.vn +84 988160510

Chương trình tiếng Anh cộng đồng – Community English programe

[English caption below]

Tổ chức Hành động vì môi trường – AFEO là tổ chức phi chính phủ của Việt Nam, thành lập dưới sự bảo trợ của Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam.

Từ tháng 8/2018, AFEO thực hiện chương trình c

Share This:

âu lạc bộ tiếng Anh cộng đồng cho các nhóm cộng đồng.  Đây là chương trình phi lợi nhuận nhằm giúp các nhóm đối tượng có thể tiếp cận các hoạt động nâng cao khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh, tăng sự tự tin trong giao tiếp bằng cách sử dụng tiếng Anh, từ đó tăng cơ hội về nghề nghiệp cho bản thân trong tương lai. Chương trình này ưu tiên các đối tượng như học sinh ven đô thị, các nhóm học sinh/cộng đồng tại khu vực khó khăn (khu vực nông thôn, ngoài đảo,…), … với sự tham gia hỗ trợ của các bạn giáo sinh là tình nguyện viên quốc tế.

Cho đến tháng 10/2018, chương trình đã triển khai được 4 lớp cho học sinh khu vực quận Long Biên (ngoại thành Hà Nội) cho học sinh mầm non và cấp 1 và 2 lớp học trực tuyến cho học sinh nghèo ngoài đảo Cô Tô, Quảng Ninh có mong muốn được học và thực hành tiếng Anh để có nhiều cơ hội hơn trong cuộc sống về sau.

 A nomal class with volunteers

 

an online class for kids at Co To island

AFEO đã tiếp đón 3 lượt tình nguyện viên quốc tế đến từ các quốc gia như Cộng hòa Séc, Brasil, Mỹ tới hỗ trợ và thực hiện chương trình này. Các tình nguyện viên đến và ở lại và sinh hoạt như là một thành viên với gia đình tại các gia đình Việt Nam.

Chương trình sẽ tiếp tục được triển khai và nhân rộng nhằm hỗ trợ nhiều hơn các nhóm cộng đồng còn khó khăn trong việc tiếp cận các lớp/chương trình học tiếng Anh, nâng cao khả năng giao tiếp bằng ngôn ngữ tiếng Anh.

Mọi thông tin chi tiết, xin liên hệ hòm thư contact@afeo.org.vn

 

[Talking English club – AFEO]

Action for Environment Organisation – AFEO is a Vietnamese non-government organization established under the auspices of Vietnam Association for Conservation of Nature and Environment.

Since August, 1818, AFEO has implemented the English community club program for community groups. This is a non-profit program that helps groups reach out to improve communication skills in English, increase confidence in communication, thereby increasing the chances of career for themself in the future. This program prioritizes subjects such as urban students, groups of students / communities in disadvantaged areas (rural areas, islands,  etc.) with the support of international student volunteers.

Up to October 2018, the program has implemented 32 classes for students in Long Bien district (outside Hanoi) and 2 online classes for poor students at Co To island, Quang Ninh province, who have the desire to learn and practice English to have more opportunities in later life.

AFEO has hosted three international volunteers from countries such as Czech Republic, Brasil, USA to support and implement this program. Volunteers come, stay and act as family members in Vietnamese families.

The program will continue to be implemented and expanded to support more difficult community groups in accessing English language classes / programs, improving communication in the English language.

For more information, please contact email   contact@afeo.org.vn

Share This:

Admin

Your Turn To Talk

Leave a reply:

Your email address will not be published.