contact@afeo.org.vn +84 988160510

Đơn vị bảo trợ & các đối tác

9 Tháng Mười Một, 2015

Đơn vị cố vấn chuyên môn:

Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam

Hỗ trợ kĩ thuật:

– Đơn vị Thiết kế web và mỹ thuật: GoldenDolphin Co.,Ltd

Một số đơn vị tài trợ tiêu biểu

– Ngân hàng Thế giới

– Quĩ SEMLA

– Quĩ Châu Á

– Oxfarm Hongkong

– Livelearn Việt Nam

– Tổng Công ty Đường Sắt Việt nam

– Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Thống Nhất

– Công ty Cổ phần kỹ thuật Bàn Tay Việt

– Công ty Cổ phần Tinh dầu và Hương liệu Việt nam

– Công ty Protec

Share This:

Admin