contact@afeo.org.vn +84 988160510

Giới thiệu AFEO

9 Tháng Mười Một, 2015

Tổ chức Hành động vì Môi trường (tên tiếng Anh: Actions for Environment Organization, tên viết tắt: AFEO) là tổ chức phi chính phủ của Việt nam, được thành lập nhằm thực hiện các nhiệm vụ giáo dục, truyền thông, nghiên cứu về môi trường và phát triển bền vững. Một phần quan trọng khác trong nhiệm vụ của chúng tôi đó là thực hiện các hoạt động xã hội, thúc đẩy các hoạt động nhằm hướng tới sự phát triển bền vững của xã hội, trong đó chú ý tới sự phát triển của mỗi cá nhân.

cropped-logo-afeo.jpg

Logo AFEO

 CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ:

Các hoạt động của chúng tôi nhằm:

– Nâng cao nhận thức của cộng đồng về các vấn đề môi trường sống

– Tổ chức, thực hiện các hoạt động thiện – nguyện, hướng tới các mục tiêu của thiên niên kỉ, phát triển bền vững xã hội.

ĐƠN VỊ BẢO TRỢ:

Đơn vị bảo trợ của chúng tôi là Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt nam (VACNE).

Địa chỉ: tầng 9, khách sạn Công Đoàn, 14 Trần Bình Trọng, Hà Nội

Tel: (84 4) 3942 0280, Fax: (84 4) 3942 0279, Emai: vn@vacne.org.vn, Website: www.vacne.org.vn

Share This:

Admin