contact@afeo.org.vn +84 988160510

Nhãn sinh thái

15 Tháng Mười Hai, 2010
1 phản hồi

– Phổ biến, nâng cao nhận thức cho người tiêu dùng về nhãn sinh thái và sản phẩm thân thiện với môi trường. Thúc đẩy, tạo thói quen cho người tiêu dùng sử dụng sản phẩm có nguồn gốc xuất sứ được cấp phép, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường

– Liên kết, thúc đẩy, hỗ trợ các đơn vị, tổ chức dán nhãn sinh thái.

Share This:

Admin

Your Turn To Talk

Leave a reply:

Your email address will not be published.